De olympiska spelen

De olympiska spelen har anor bak till det antika Grekland. De moderna spelen återupptogs 1896. Då anlände deltagarna drygt 30 dagar innan och det tävlades i fem dagar. De viktigaste grenarna då var bland annat brottning, boxning och diskus.

En annan skillnad var att gifta kvinnor ej fick vara publik utan endast ogifta kvinnor. Dock var det många kvinnor som klädde ut sig till män för att kunna titta. De ogifta kvinnorna kunde också deltaga som tävlande.

Idag har de olympiska spelen utvecklats så att det inte går att jämföra med hur det såg ut tidigare. Vart annat år är det ett typ av OS. Antingen sommar OS eller vinter OS.

OS planeras med huvudorganisationen IOK med flera olika under organisationer. Det officiella språket inom organisationen är både engelska och franska.

Under de olympiska spelen är det förbjudet att ha någon typ av reklam på arenorna. Dock kan det vara okej att genom olika avtal låta sin sponsor synas på kläder eller skor. Dock finns även här kraftiga begränsningar.

Sommar OS består av totalt 26 olika sporter och vinter OS har 15 olika sporter. Exempelvis har fäktning och gymnastik funnits med under varje sommar OS sedan det började 1896.

Vilka sporter som finns med kan förändras och OS-programmet har därför varierat.