De olympiska spelen

De olympiska spelen har anor bak till det antika Grekland. De moderna spelen återupptogs 1896. Då anlände deltagarna drygt 30 dagar innan och det tävlades i fem dagar. De viktigaste grenarna då var bland annat brottning, boxning och diskus. En annan skillnad var att gifta kvinnor ej fick vara publik utan endast ogifta kvinnor. Dock …