Zikaviruset hotar sommar-OS

Under de senaste veckorna har det rapporterats en hel del kring det spridande Zika-viruset i Sydamerika. Epidemin är jämt emot var många tror inget nytt fenomen, men har under fjolåret påvisats på fler platser än tidigare. det är främst Syd- och Centralamerika som har drabbats, vilket gör att många nu räds för att åka till Brasilien där sommarens olympiska mästerskap är planerat att hållas.

Världshälsoorganisationen WHO har konstaterat att Zikaviruset utgör ett globalt hot, vilket gjort att allt fler stora organisationer har reagerat. Flera amerikanska läkare har även gått ut med förslaget om att ställa in OS eller flytta det till en annan mer säker plats.

Det är främst kvinnor som är gravida som kan bli allvarligt drabbade om de skulle utsättas för viruset. Detta då det misstänks ligga bakom allvarliga fosterskador, vilket gjort att den svenska olympiska kommittén avråder gravida att besöka sommarens spel. De vanligaste symptomen som uppkommer om man blir smittad är feber, ögoninflammation, ledvärk och utslag, vilka håller i sig i upp till 7 dagar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *